Plaže / Sakarun

Opis

Kod analize plaže Sakarun, u obzir je uzeto veće područje koje uključuje i Rt Lopatu. U smislu kopnene biote, plaža nije iznimno značajna. Međutim, krajobrazne vrijednosti plaže su iznimne, te plaža spada u jedno od krajobrazno najvrjednijih područja (od svih analiziranih područja). Plaža je iznimno značajna u smislu morske raznolikosti.

Uvala Sakarun je prostrana uvala (približno 80 ha) dubine uglavnom do 10 metara. Podmorje je bogato livadama Posidonia oceanica, uz veći broj jedinki vrste Pinna nobilis (iako su mnoge oštećene ili poleg¬nute). Na području rta Lopata, livade posidonije su u znatno boljem stanju. Osim toga, teren s vanjske strane je strm (u obliku zida), i proteže se do oko 40-50 m dubine. Na zidu dominira koraligenska zajednica, u kojoj su gotovo čitavim potezom dobro razvijena naselja vrste Eunicella cavolini (facijes s vrstom Eunicella cavolini). Zbog svojih iznimnih prirodnih vijednosti, plaža je zaštićena kao značajni krajolik (u sklopu šireg područja „Sjeverozapadni dio Dugog otoka“) te je uvrštena u ekološku mrežu.Plaža Sakarun je najpoznatija i najpopularnija plaža na otoku. Relativno je lako dostupna, a u pozadinskom dijelu plaže se nalazi parkiralište. Na samoj plaži nema sadržaja, osim malog bara i mobilnih WC-kabina. Plaža je prilično dobro posjećena: tijekom sezone, za radnih dana bude približno 300, a vikendom 500 kupača. More na plaži je najviše kakvoće, a i čistoća na plaži (srpanj 2009. godine) je zadovoljavajuća. Ipak, treba napomenuti da, zbog okrenutosti vjetrovima i strujama (posebice tijekom zimskog perioda), na plaži zna biti i visokih nanosa raznog smeća. Osim toga, tijekom podmorskih istraživanja zabilježeno je (na dubini od oko 10 m) prostrano područje s velikim nakupinama različitog otpada. Zahvaljujući naporima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije (koja upravlja plažom), organizira se čišćenje plaže. Plaža je atraktivna za nautičare, te je u 2009. godini, Javna ustanova dobila koncesiju na rok od pet godina za postavljanje sidrišta na površini od 7.200 četvornih metara da bi se smanjio negativni utjecaj nautičara (sidrenja) na okoliš, posebice na livade posidonije.

Prostornim planom Općine Sali (2008.), plaža se namjenjuje javnoj uporabi u označenim granicama kao kupališno-rekreacijsko područje (R3). Omogućuje se korištenje navedenog prostora za sve vrste rekreacije u prirodnom okruženju. Istim Prostornim planom je u neposrednoj blizini plaže planirana turistička zona T2 (Soline-Sakarun), površine 8 ha i kapaciteta 400 kreveta. Ostvarenjem ovakvog plana direktno se ugrožavaju prirodne vrijednosti zbog kojih je lokalitet zaštićen zakonom.

Optimalni prihvatni kapacitet plaža kreće se između 88 i 330 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • javna ustanova ZŽ
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 88 i 330
 • Tretman plaže :
 • uređena plaža (kupališno - rekreacijsko područje)
 • Položaj :
 • Sali, Dugi otok

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 21
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 6000
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 5
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 42
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 31
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 78
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 72
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 69
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 47

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 124
 • Blizina naselja :
 • 83
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 103
 • Ceste :
 • 99
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.750.59

Preporuka

 • Uzevši u obzir da je ruralna plaža, na Sakarunu se može preporučiti minimalan broj sadržaja: svlačionice, ležaljke i suncobrani, te ekološki zahod umjesto postojećeg mobilnog (kemijskog)
 • Zbog sanitarnih razloga, predlaže se (u skladu s dosadašnjom praksom) uklanjanje većeg dijela naplavina ostataka posidonije tijekom ljetne sezone. Uklonjene naplavine treba očistiti od smeća, te adekvatno deponirati ili reciklirati (korištenje u svrhu komposta ili slično). Tijekom zimskih mjeseci naplavine ne treba uklanjati
 • Uvođenje trajne kontrole sidrenja u uvali, kao i informiranje korisnika plaže (i uvale) o prirodnim vrijednostima područja (naime, uočeno je nepoštivanje zabranje sidrenja u uvali)
 • Podržava se inicijativa da se cijela uvala stavi pod koncesiju Javne ustanove. To može biti i dobar primjer upravljanja (i rješavanja problema nadležnosti nad zaštićenim dijelovima prirode koji su istodobno dijelovi pomorskog dobra), koji se može primijeniti na ostala područja