Plaže / Uvala Vlašići

Opis

Vlašićki zaljev smješten je na jugoistočnom dijelu otoka Paga. Obala je uglavnom niska i pjeskovita, a znatno je devastirana izgradnjom. Zaljev je značajan po vrlo lijepom slijedu zajednica na malom prostoru – od onih na najslanijem i najvlažnijem staništu, do livada koje su samo umjereno zaslanjene (dio godine pod vodom, a dio godine vrlo suhe). Prvi pojas do mora, koji je pod utjecajem plime povremeno pod vodom, čini zajednica Puccinellio-Sarcocornietum fruticosae. Najveću površinu zauzima Sarcocornia fruticosa, a malo dalje od mora pridolaze sastojine s manje ili više vrste Puccinelia festuciformis. Na ovu se zajednicu uz rub zaljeva nadovezuje zajednica Juncetum maritimo-acuti, a u prijelaznoj zoni prema livadama košanicama nalaze se mikrodepresije s rijetkom vrstom naše flore, Triglochin bulbosum ssp. barrelieri. Međutim, ove se zajednice nalaze u dijelu zaljeva koja je slabije dostupan i nije atraktivan kao kupalište (te nije ciljno područje naše analize). Drugi dio zaljeva je pješčana plaža, atraktivna za kupače ali prirodno (uključujući krajobraz) manje značajna. Cijeli je zaljev uvršten u ekološku mrežu.

Na samoj plaži nema sadržaja, osim restorana u pozadini (s toaletom za goste). U neposrednoj blizini plaže nalazi se manje parkiralište. Plaža je čista te izvrsne kakvoće mora.

Prostornim planom Grada Paga (2007.), plaža je određena kao uređena plaža, te kao zona ostalih sportsko-rekreacijskih sadržaja. U neposrednoj blizini plaže planirane su turističke zone. Optimalni prihvatni kapacitet kreće se između 50 i 200 kupača. Tijekom analize u sezoni 2009. godine (srpanj, večernji sati, radni dan) bilo je 30 kupača. Ipak, može se pretpostaviti da je njihov broj znatno veći vikendom, tijekom dana.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Pag
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 50 i 200
 • Tretman plaže :
 • Uređena plaža
 • Položaj :
 • Vlašići, otok Pag

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 16
 • Površina :
 • 2400
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 6
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 43
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 71
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 63
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 50

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 84
 • Sidrenje :
 • 117
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 91
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.450.63

Preporuka

 • Dodatno ulaganje u osnovne sadržaje plaže (ležaljke, suncobrani, svlačionice, štedni tuševi, kajaci i slično), kao i u sigurnosne aspekte – prije svega ograđivanje kupališnog dijela od zone za motorna plovila