Plaže / Uvala Tijašćica

Opis

Uvala Tijašćica (jugoistočna strana otoka Tijata) je prirodna uvala, značajna kao sidrište (a ne kao plažna područja). Prostornim planom Grada Vodica (2005.) uvala Tijašćica je predložena za zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza, te je uvrštena u ekološku mrežu.

Uvala Tijašćica predložena je kao sidrište s maksimalno 20 plutača. Prostornim planom Šibensko-kninske županije određena je kao zona rekreacije. Na području Tijašćice određena je mogućnost izgradnje samo nužnih građevina (sanitarije, zakloništa-nadstrešnice s ognjištima za roštilj, sidrišta za plovila, vodoopskrbni cjevovod, sustav odvodnje otpadnih voda s pročišćivačem. U uvali je planiran cjevovod i sustav odvodnje otpadnih voda s pročišćivačem.

Iako uvala ima more najviše kakvoće, na kopnenom dijelu ima dosta smeća. Prihvatni kapacitet za plažu nije se računao, jer se predmetna uvala ne može smatrati plažom.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Općina Vodice
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • NA
 • Tretman plaže :
 • Zona rekreacije; Sidrište
 • Položaj :
 • otok Tijat

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 70
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 3

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 128
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 129
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 105
 • Ceste :
 • 101
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 86

Dijagram

Uvala Vlašići
0.50.47

Preporuka

 • Kartiranje morskih staniša
 • Određivanje optimalne lokacije sidrišta (plutača)
 • Praćenje stanja očuvanosti prirodnih vrijednosti