Plaže / Uvala Tratinska

Opis

Uvala Tratinska (jugozapadna strana otoka Žirja) je prirodna uvala značajna kao sidrište (a ne kao plažna područja), ali je uvrštena i u ekološku mrežu.

Uvala je koncesionirana (trgovačko društvo „Magnus“) u svrhu postavljanja plutača (postavljene su 22 plutače). U uvali nema nikakvih sadržaja, osim manjeg ugostiteljskog obrta obitelji Miškić. Prostornim planom Šibensko-kninske županije uvala je određena kao zona rekreacije. Na području Tratinske određena je mogućnost postavljanja samo pratećih sadržaja.

Iako uvala ima more najviše kakvoće, na kopnenom dijelu ima dosta smeća. Prihvatni kapacitet za plažu nije se računao, jer se predmetna uvala ne može smatrati plažom.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Šibenik
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • NA
 • Tretman plaže :
 • Zona rekreacije; Sidrište
 • Položaj :
 • otok Žirje

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 50
 • Prosječna širina :
 • 9
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 3

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 128
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 105
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 86

Dijagram

Uvala Vlašići
0.570.49

Preporuka

 • Kartiranje morskih staniša
 • Određivanje optimalne lokacije sidrišta (plutača)
 • Praćenje stanja očuvanosti prirodnih vrijednosti