Plaže / Uvala Mala Nozdra

Opis

Uvala Mala Nozdra je prirodna uvala smještena na jugoistočnoj strani otoka Kaprije. Kao dio otoka Kaprije, uvrštena je u ekološku mrežu. Tek se manji dio obale može smatrati plažnim područjem, a njeno prvenstveno značenje je kao sidrište. Naime, lokacija je Prostornim planom Šibensko-kninske županije predložena u svrhu gospodarskog korištenja kao luke nautičkog turizma. Planirano je ukupno 15 plutača.

Uvala je praktički nenaseljena. U njoj se nalazi manji ugostiteljski obrt. Obala je dijelom betonirana i koristi se isključivo u svrhu nautičkog turizma. Treba napomenuti da su u uvali zatečene (tijekom analize u rujnu 2009. godine) znatne količine smeća.

Prostornim planom uređenja Grada Šibenika (2007.), područje uvale Male Nozdre određeno je kao zona rekreacije (oznaka R), za koju se ne određuju građevinska područja, ali se omogućuje izgradnja i uređenje pratećih sadržaja. U neposrednoj daljini plaže planirana je ugostiteljsko-turistička zona površine 15,08 ha T1 i T2 u uvali Kaprije, sa 1.000 ležaja. Planiran je i uređaj za pročišćavanje. Prihvatni kapacitet za plažu nije se računao, jer se predmetna uvala ne može smatrati plažom.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Šibenik
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • NA
 • Tretman plaže :
 • Zona rekreacije; Sidrište
 • Položaj :
 • otok Kaprije

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 25
 • Prosječna širina :
 • 9
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 3

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 128
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 111
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 105
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 92
 • Veličina naselja :
 • 86

Dijagram

Uvala Vlašići
0.50.48

Preporuka

 • Kartiranje morskih staniša
 • Određivanje optimalne lokacije sidrišta (plutača)
 • Praćenje stanja očuvanosti prirodnih vrijednosti