Plaže / Srebrna

Opis

Srebrna je prekrasna šljunčana plaža, s netipičnim velikim oblucima , na jugoistočnoj strani otoka Visa, nedaleko od mjesta Rukavac. Ukupna kopnena pokrovnost (tipičnih plažnih vrsta) nije velika. Ipak, na širem se plažnom području mogu naći neke tipične vrste od posebnog značenja: Allium croaticum, Lolium subulatum, Limonium subanfractum, Sporobolus pungens. Puno značajnija je krajobrazna vrijednost plaže. Od ciljnih (morskih) Natura staništa treba izdvojiti naselja posidonije i grebene. Zbog svojih prirodnih vrijednosti, podmorje Visa kao i jugoistočna obala otoka su uvršteni u ekološku mrežu.

Kao udaljena plaža, Srebrna nema značajnijih sadržaja. Ipak, na plaži se mogu naći neki osnovni elementi kao što su: sigurnosne oznake za odvajanje kupača u moru, kante za otpatke, kemijski toalet i svlačionice. More na plaži je najviše kakvoće, a plaža je i besprijekorno čista. Prijašnjih godina (istraživanje 2005., 2006.), u pozadini plaže su zatečene velike nakupine smeća; analizom 2009. godine one nisu zamijećene.

Prostornim planom Grada Visa (2010.), plaža nije prepoznata ni kao prirodna ni kao uređena plaža. U neposrednoj blizini plaže nema većih prijetnji prirodnom okolišu: nema zona izdvojene namjene, nema nikakvog podmorskog ispusta u uvali , a nema ni (značajnog) sidrenja u uvali. Optimalni prihvatni kapacitet plaža kreće se između 20 i 75 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Vis
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 20 i 75
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • jugo-zapadna strana otoka Visa

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 1275
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 129
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 63
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 47

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 83
 • Sidrenje :
 • 116
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 107
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 100
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 89

Dijagram

Uvala Vlašići
0.670.58

Preporuka

 • Postavljanje ekoloških zahoda u pozadinskom dijelu plaže