Plaže / Kamenice

Opis

Kamenice su poznata plaža u Komiži (otok Vis), u neposrednoj blizini bivše tvornice za preradu ribe „Neptun“. Od stanišnih tipova, na području Kamenica postoji šljunčana i kamena (hridinasta) obala. Neke značajne vrste mogu se tu naći, kao što su Limonium cancellatum, Centaurea ragusina i Anthyllis barba-jovis, a u neposrednoj blizini (pozadinski dio plaže, gdje se kampira) je i rijetka vrsta Plantago serraria. Od morskih (Natura 2000) staništa, treba izdvojiti naselja posidonije. Kao i ostala područja na Visu, plaža je uvrštena u ekološku mrežu.

Iako je ovo poznato kupalište, na plaži nema značajnijih sadržaja osim kemijskog toaleta, slavine s pitkom vodom, ležaljki te „beach-bara”. U blizini plaže nalazi se i manje parkiralište. Plaža je relativno čista (ima nešto sitnog smeća), te izvrsne kakvoće mora (2009.)

Prostornim planom Grada Komiže, plaža se nalazi u sklopu planiranog turističkog naselja Neptun-Kamenice, obuhvata 9,3 ha i maksimalnog kapaciteta od ukupno 850 ležaja. U tom kontekstu, planiran je i priključak na kanalizaciju turističke zone Neptun-Kamenice. Približno 1 km od obale postoji podmorski ispust s mehaničkim pročišćivačem. Na udaljenosti 200 m od plaže je županijska cesta.

Optimalni prihvatni kapacitet plaže kreće se između 21 i 82 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Komiža
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 21 i 82
 • Tretman plaže :
 • Dio zone izdvojene namjene T2– turističko naselje Neptun – Kamenica
 • Položaj :
 • Komiža, otok Vis

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 15
 • Površina :
 • 1020
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 43
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 76
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 69
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 47

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 84
 • Sidrenje :
 • 117
 • Neposredna blizina luka :
 • 112
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 103
 • Ceste :
 • 100
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.530.58

Preporuka

 • Onemogućavanje urbanizacije neposrednog plažnog dijela
 • Uvođenje ekoloških sanitarnih sadržaja (kompostni zahodi)