Plaže / Stončica

Opis

Stončica je pješčana plaža, u blizini svjetionika Stončica na otoku Visu. Nalazi se na sjeveroistočnoj strani otoka. Od kopnene flore na plaži se mogu pronaći Carex divisa, Pancratium maritimum, Limonium subanfractum, te Orchis fragrans u pozadini plaže. Od morskih Natura staništa, treba izdvojiti naselja posidonije, grebene te pješčana dna, zbog kojih je i uvrštena u ekološku mrežu.

Na plaži dominira restoran, u sklopu kojeg je i (loše održavani) toalet. Na plaži se nalazi i igralište za odbojku na pijesku. Nedaleko plaže postoji prostor koji može poslužiti kao parking. Nema oznaka kojima se odvajaju kupači i brodovi. Na plaži (posebice u pozadini) ima nešto smeća. Vizualnom analizom utvrđeno je kako je more najviše kakvoće.

Prostornim planom Grada Visa (2010.), plaža nije prepoznata ni kao prirodna ni kao uređena plaža. U blizini nema zona izdvojene namjene ni podmorskih ispusta. Najveći problem morskom okolišu je veliki broj brodica koje se sidre u uvali.

Optimalni prihvatni kapacitet plaža kreće se između 9 i 48 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Vis
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 9 i 48
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • otok Vis

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 900
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 72
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 100
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 130

Dijagram

Uvala Vlašići
0.670.6

Preporuka

 • Ograničiti i kontrolirati sidrenje uz postavljanje plutača unutar prihvatnog kapaciteta uvale
 • Ne preporučuje se razvijanje dodatnih sadržaja na plažama
 • Više pozornosti posvetiti čišćenju plaže