Plaže / Zaglav

Opis

Zaglav je prirodna pješčana plaža na jugoistočnom dijelu otoka Visa, u blizini naselja Milna. Plaža je značajna zbog svojih krajobraznih karakteristika te kao vrijedno stanište kopnene flore; tu su prisutne vrste Calystegia soldanella, Eryngium maritimum, Sporobolus pungens, Limonium subanfractum i Salsola kali.

Temeljem dostupnih podataka o morskoj bioraznolikosti, može se zaključiti da plaža nije iznimno vrijedna: mogu se naći naselja Posidonia oceanica, te pješčana dna trajno prekrivena morem. Prije svega zbog vrijednih naselja posidonije, cijela jugoistočna strana otoka Visa, kao i cjelokupno viško podmorje, svrstani su u ekološku mrežu.

Kao i druge udaljene plaže, Zaglav nema značajnijih rekreacijskih sadržaja osim restorana. Iako uvala nije značajno sidrište, zbog nešto teže dostupnosti kopnenim dijelom, na plažu se uglavnom dolazi manjim brodicama, što u slučaju sidrenja, može predstavljati opasnost za naselja morskih cvjetnica. Također, kao i za većinu drugih udaljenih plaža, javlja se problem čistoće plažnog područja. More je najviše kakvoće.

Prostornim planom Grada Visa (2010.), Zaglav nije određena kao uređena (ali ni prirodna) plaža. Približno jedan kilometar od obale (ispred plaže Milna) planiran je podmorski ispust otpadnih voda sa pročišćivačem. To je područje (relativno) otvorenog mora stoga se ne očekuje značajan utjecaj na plažu Zaglav. Ipak za konačnu potvrde takvih tvrdnji, potrebna su dodatna ispitivanja. Također, manje od 500 m od plaže Milna planirana je turistička zona Milna na površini od 1,2 ha te 120 ležaja. Ovakav kompleks može imati značajnih (nepovoljnih) utjecaja na kakvoću prirodnog okoliša (kako Milne, tako i Zaglava).

Prihvatni kapacitet plaže (bez okolnih hridinastih dijelova) kreće se od 14 do 37 kupača. Tijekom terenskog istraživanja u kolovozu 2009. godine, te radnog dana (u popodnevnim satima) bilo je približno 100 kupača. Ako uzmemo u obzir mogućnost da je vikendom bilo bar 3 puta više kupača, može se zaključiti kako njihov broj svakako prelazi okvire prihvatnog kapaciteta.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Vis
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 10 i 37
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • Milna, otok Vis

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 800
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 5
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 128
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 123
 • Blizina naselja :
 • 84
 • Sidrenje :
 • 115
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 101
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 96
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 89

Dijagram

Uvala Vlašići
0.70.47

Preporuka

 • Ostavljanje naplavine listova morske cvjetnice i drugih halofita na plaži
 • Destimuliranje intervencija u prirodni okoliš
 • Praćenje stanja očuvanosti prirodnih vrijednosti
 • Postavljanje plutača kako bi se smanjio pritisak od sidrenja
 • Organizirano sakupljanje smeća s identifikacijom izvora onečišćenja
 • Programi informiranja i edukacije javnosti o vrijednostima ovog plažnog područja