Plaže / Salbunara

Opis

Salbunara je jedna od tri prekrasne plaže na otoku Biševu. Smještena je na jugozapadnom dijelu otoka. Znatno je manja od popularnije plaže Porat, ali je u biološkom smislu značajnija. Na toj pješčanoj plaži su dvije kritično ugrožene biljne vrste (Pancratium maritimum i Eryngium maritimum), te endemični Limonium cancellatum na stijenama. Krajobrazno, plaža je od iznimne važnosti.

Od morskih Natura 2000 staništa treba izdvojiti prisutnost naselja Posidonia oceanica, grebene i pješčana dna, zbog kojih je i uvrštena u ekološku mrežu. Zbog svojih prirodnih vrijednosti, akvatorij otoka Biševa predložen je za zaštitu kao poseban ihtiološki rezervat.

Budući da plaža spada u udaljena plažna područja, na njoj nema nikakvih sadržaja (ali oni se ni ne očekuju). Na plaži su veliki nanosi smeća, posebice tijekom zimskih mjeseci. Čišćenje plaže osigurava se iz sredstava proračuna Grada Komiže (kojim su plaćene i aktivnosti udruge „Mali zeleni i Biševo“ koja organizira akcije čišćenja). Postavljeni su i manji kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada, što je gotovo jedinstven slučaj na udaljenim plažama u Hrvatskoj.

Prostornim planom Grada Komiže, plaža nije određena kao uređena plaža. Nema nikakvih (službenih) ispusta, ali može se pretpostaviti da se dio septičkih jama u okolici prazni u more. Ipak, za očekivati je da to ne predstavlja veću prijetnju okolišu. Do plaže vodi manja cesta (zemljani put), međutim, broj automobila koji može doći do plaže je maksimalno ograničen zbog udaljenog položaja otoka. Iz istog je razloga plaža svrstana u kategoriju udaljene, a ne ruralne plaže. Prostornim planom plaža je određena i kao sidrište.

Prihvatni kapacitet plaže kreće se od svega 7 do 26 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Općina Komiža
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 7 i 27
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • Otok Biševo

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 500
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 129
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 105
 • Ceste :
 • 131
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 89

Dijagram

Uvala Vlašići
0.720.48

Preporuka

 • Ostavljanje naplavine listova morske cvjetnice i drugih halofita na plaži
 • Destimuliranje intervencija u prirodni okoliš
 • Praćenje stanja očuvanosti prirodnih vrijednosti
 • Postavljanje plutača kako bi se smanjio pritisak od sidrenja
 • Organizirano sakupljanje smeća s identifikacijom izvora onečišćenja
 • Programi informiranja i edukacije javnosti o vrijednostima ovog plažnog područja