Plaže / Uvala Blaca

Opis

Plaža koja ima najveće prirodne vrijednosti je Uvala Blaca, posebice zbog njenih iznimnih krajobraznih vrijednosti te očuvanosti prirodnih staništa. Tamo je još uvijek dobro razvijena i sačuvana asocijacija sitolisne pirike i ježike. Sedam je kritično ugroženih svojti (CR) koje su zabilježene na tom području: Calystegia soldanella, Cyperus capitatus, Echinophora spinosa, Elymus farctus, Pancratium maritimum, Saccharum ravennae i Sporobolus pungens.

Nekoliko ciljnih (morskih) Natura 2000 staništa nalazi se u zoni utjecaja Uvale Blaca od 5ha, uključujući staništa embrionske obalne sipine, velike plitke uvale te pješčana dna trajno prekrivena morem. Uvala je uvrštena u ekološku mrežu te je zaštićena u kategoriji značajnog krajolika (predio Saplunara).

Uvala Blaca može se karakterizirati kao ruralna plaža koja je značajno izdvojena od naselja, ali uz postojanje kolnog puta koji vodi do same plaže vodi kolni put. Analizom plaže (primjenom metode BARE) može se zaključiti kako je najveći problem upravo smeće. Njega se može naći na morskom dnu i na kopnenom plažnom području. Iako zatečene količine nisu velike, one su indikative i upućuju na problem u upravljanju ovim vrijednim resursom.

Na plažnom području nisu zatečeni nikakvi sadržaji (osim malog pokretnog kioska za prodaju osvježavajućih pića), ali oni se ni ne očekuju na takvom tipu plaže.

Iako je Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Mljet (2007.), područje Uvale Blaca svrstano u kategoriju prirodne plaže na kojoj nisu dozvoljene nikakve intervencije, Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije (lipanj 2010.), zona u pozadini plaže (Saplunara-Pinjevica) određena je kao turistička zona koja može biti dugoročna opasnost od urbaniziranja ovog vrijednog dijela prirode. Prihvatni kapacitet plaže kreće se od 126 1 do 473 2 kupača. Tijekom nekoliko terenskih istraživanja u ljetnim mjesecima (kolovoz 2006., kolovoz 2009.), ali tijekom radnog tjedna, broj kupača bio je približno 50. Ako uzmemo u obzir mogućnost da je vikendom bilo dva ili tri puta više kupača, može se zaključiti kako je njihov broj još uvijek u okvirima prihvatnog kapaciteta.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Javna ustanova DNŽ
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • 126 - 473
 • Tretman plaže :
 • Prirodna plaža
 • Položaj :
 • Saplunara, otok Mljet

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 12000
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 6
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 31
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 70
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 53
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 84
 • Sidrenje :
 • 117
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 100
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 92
 • Veličina naselja :
 • 89

Dijagram

Uvala Vlašići
0.820.47

Preporuka

Izrada Plana upravljanja zaštićenim predjelom kojim bi se definirale specifične aktivnosti za očuvanje i održivo korištenje plažnog okoliša. Te aktivnosti mogu uključivati:

 • Organizirano sakupljanje smeća s identifikacijom izvora onečišćenja
 • Postavljanje koševa za smeće
 • Poticanje dolaska do plaže pješačenjem ili korištenjem bicikla (uključujući postavljanje tabli obavještavanja vozača o ograničenom/minimalnom broju parkirališnih mjesta)
 • Dodjeljivanje statusa „eko-plaže“ s postavljanjem informacijskih ploča o vrijednostima i mjerama očuvanje plaže
 • Praćenje stanja očuvanosti prirodnih vrijednosti
 • Suradnja nadležnih institucija kod upravljanja plažom
 • Programi informiranja i edukacije javnosti o vrijednostima ovog plažnog područja