Plaže / Saplunara (Velika i Mala)

Opis

Predio Saplunara (Velika i Mala) je 1965. proglašen je zaštićenim krajolikom. Osim same Saplunare, područje uključuje i predio Uvale Blaca. Kao i Blaca, Saplunara je značajna zbog prisutnosti nekih kritično ugroženih biljnih vrsta, kao što je Pancratium maritimum. Međutim, te zajednice nisu sačuvane kao u Blacama. Saplunara je dio ekološke mreže.

Naime, Saplunara (Velika i Mala) je lako dostupna automobilom, zbog čega je u većoj upotrebi i izloženija pritiscima. To je rezultiralo značajnom degradacijom vrijedne flore na plažama. Raznolikost morskih staništa nije značajna. Od sadržaja na plaži (plažama), postoji mobilna WC-kabina, ležaljke i bar (Mala). Također, postoje informativne ploče s informacijama o ključnim vrstama koje se mogu vidjeti na plaži. U pozadini plaže je parkiralište za dvadesetak automobila. Čistoća plaže je izvrsna (smeće i kakvoća mora).

Kao i Blaca, Saplunara je prostornim planom određena kao prirodna plaža. U uvali postoji značajan pritisak nautičkog turizma (sidrenje). U uvali je i luka otvorena za javni promet lokalnog značaja, s dvadeset vezova. U uvali nema kanalizacijskih ispusta. Planiran je odvodni kanal, uređaj za pročišćavanje i podmorski ispust, ali na sjevernoj strani otoka. Temeljem novog županijskog prostornog plana, u blizini plaža predviđene su velike turističke zone, što može biti veliki pritisak za cijelo područje.

Optimalni prihvatni kapacitet kreće se između 77 i 309 kupača za obje plaže.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Javna ustanova DNŽ
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 77 i 309
 • Tretman plaže :
 • Prirodna plaža
 • Položaj :
 • Saplunara, otok Mljet

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 3600
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 5
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 31
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 81
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 69
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 63
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 82
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 110
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 89

Dijagram

Uvala Vlašići
0.570.61

Preporuka

Izrada Plana upravljanja zaštićenim predjelom kojim bi se definirale specifične aktivnosti za očuvanje i održivo korištenje plažnog okoliša. Te aktivnosti mogu uključivati:

 • postavljanje izdignutih drvenih (ili drugih) staza na ulazima za plažu, kojima bi se destimuliralo izlaganje velikog djela staništa gaženju i uništavanju (plaže Mala i Velika Saplunara);
 • ograđivanje područja s preostalom sačuvanom vegetacijom (plaže Mala i Velika Saplunara);
 • korištenje ležaljki (izdignutih iznad tla) na za to predviđenim područjima;
 • neuklanjanje naplavina posidonije i drugih halofita tijekom cijele godine (barem na nekim dijelovima);
 • izbjegavanje postavljanja mobilnih (kemijskih) toaleta, u korist ekoloških rješenja;
 • uređenje dječjih igrališta i sličnih sadržaja u pozadinskim dijelovima plaže, na mjestima gdje se ne ugrožavaju vrijedna staništa;
 • smanjenje pritiska od sidrenja uz postavljanje bova na za to predviđenim lokalitetima, u skladu s prihvatnim kapacitetom;
 • postavljanje uočljivijih informativnih tabli (nego su to sada), s jasnim objašnjenjem poduzetih mjera;
 • obvezno provođenje velikog broja edukativnih i drugih aktivnosti u suradnji s lokalnim stanovništvom, kojima bi se potakla njihova suradnja u provođenju aktivnosti vezanih za očuvanje vrijednih staništa