Plaže / Pržina

Opis

Plaža Pržina (Lumbarda, otok Korčula) smještena je na južnoj strani otoka Korčule. Od ciljnih Natura staništa treba izdvojiti Embrionske obalne sipine te pješčana dna, muljevite i pješčane pličine, pjeskovitu morsku obalu, velike plitke uvale i naselja posidonije kao morska staništa. Također, treba istaknuti da na ovom području raste i kritično ugroženi Pancratium maritimum. Prostorni plan Općine Lumbarda (2008.) navodi kako je cijelo područje Općine osobito važno područje za ptice (SPA). U krajobraznom smislu, područje nije osobito značajno. Od ciljnih sadržaja na plaži treba istaknuti zalogajnicu/bar s toaletom, ležaljke i suncobrane, igralište za odbojku na pijesku, svlačionice te prikladno parkiralište. Kakvoća mora je izvrsna (uz nešto manju prozirnost zbog pijeska koji se diže s dna), ali na plaži ima dosta sitnog smeća (uglavnom opušaka).

Prostornim planom Općine Lumbarda (2008.), plaža je svrstana u kategoriju uređene plaže. Na području općine planirana je turistička zona Berkovica, ali ona nije u neposrednoj blizini plaže. Do plaže vodi manja cesta (nerazvrstana). Postoji podmorski ispust. Ima nešto sidrenja.

Optimalni prihvatni kapacitet plaže kreće se između 50 i 201 kupača. Tijekom analize u sezoni 2009. godine (rujan, radni dan) bilo je 220 kupača. Može se zaključiti kako je opterećenje u srcu sezone (kolovoz), tijekom vikenda znatno veće, te da prelazi prihvatni kapacitet.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Općina Lumbarda
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 50 i 201
 • Tretman plaže :
 • Uređena plaža
 • Položaj :
 • Lumbarda, otok Korčula

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 2880
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 5
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 43
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 72
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 69
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 47

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 83
 • Sidrenje :
 • 115
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 92
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.680.67

Preporuka

 • Na plaži Pržina postoji već značajan broj sadržaja, pa se ne preporučuje uvođenje novih
 • Onemogući daljnju degradaciju pješčarske vegetacije u pozadinskom dijelu plaže (sipine)
 • Zbog rijetkih preostalih sipina u pozadini plaže, kao i ugrožene vrste Pancratium maritimum, predlaže se postavljanje informativne table s osnovnim informacijama o važnosti tih vrsta