Plaže / Pupnatska luka

Opis

Pupnatska luka je jedna od najljepših uvala na otoku Korčuli. Smještena je na južnoj strani otoka, nasuprot Lastovu, 5 km od naselja Pupnat. Plaža ima iznimne krajobrazne vrijednosti te je temeljem Zakona o zaštiti prirode predložena za zaštitu u kategoriji „zaštićeni krajolik“. Vrijednosti kopnene i morske biote su nešto niže. Ipak plaža je uvrštena i u ekološku mrežu.

Od sadržaja ima mobilni WC, mali restoran i ležaljke. U neposrednoj blizini plaže nalazi se djelomično uređeni prostor koji se koristi za parkiranje automobila. Plaža je uglavnom čista, ali uz veći broj opušaka. Kakvoća mora je izvrsna.

Prostornim planom Grada Korčule, plaža je prepoznata kao prirodna plaža. Nema značajnijih infrastrukturnih projekata (postojećih ili planiranih), kao ni zona izdvojene namjene. U uvali ima nešto sidrenja.

Optimalni prihvatni kapacitet kreće se između 84 i 315 kupača. Prema neslužbenim podacima, tijekom najvećeg opterećenja (sredina srpnja do kraja kolovoza) na plaži bude i do 500 kupača, čime je prihvatni kapacitet značajno prekoračen

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Općina Korčula
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 84 i 315
 • Tretman plaže :
 • Prirodna plaža
 • Položaj :
 • Pupnat, otok Korčula

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 4200
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 5
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 76
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 59
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 84
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 99
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.570.53

Preporuka

 • Ograničenje broja kupača u skladu s prihvatnim kapacitetom na način da se uredi javno parkiralište za maksimalno 100 automobila, čime se osigurava parkirališni prostor za približno 300 kupača
 • Uklanjanje mobilnih toaleta, uz postavljanje ekoloških rješenja s doživotnom garancijom
 • Uređenje nekih krajobraznih elemenata plaže (suhozidi, poljski putevi, itd.)