Plaže / Sv.Marija

Opis

Plaže Sv. Marija i Konjsko (udaljene približno 6 kilometara od grada Paga) su pokazne plaže, uzete kao primjer za analizu, obalnog područja Sv. Duh - Bošane na otoku Pagu. Temeljem krajobrazne analize, područje je ocijenjeno kao jedno od krajobrazno najznačajnijih, prvenstveno zbog harmoničnog odnosa prirodnih i kulturnih elemenata. Područje je kompleksno i zanimljivo, a značenje i prirodnih i kulturnih elemenata je na najvišem nivou. Takve analize potvrđuju atraktivnost ovog područja za turističko-rekreacijske aktivnosti.

Plaža Sv. Marija (kao pokazni primjer navedenog područja) osim iznimne krajobrazne vrijednosti nema drugih značajnijih prirodnih vrijednosti. Na plaži nema nikakvih sadržaja. Morski i kopneni okoliš je izvanredne čistoće.

Prostorno-planskom dokumentacijom Grada Paga (2007.) nije označena kao plaža. Nema značajnijih infrastrukturnih utjecaja na plažu. Približno 200 m od plaže je manja otočka cesta, a na području Bošane je planirana turistička zona. Antropogeni elementi koji narušavaju prostor cijelog područja su: eksploatacijske iskopine, odlagališta smeća i kamp-objekti. Optimalni prihvatni kapacitet plaže kreće se između 5 1 i 17 2 kupača. Tijekom analize u sezoni 2009. godine (srpanj, radni dan) bilo je 35 kupača, čime je već premašen optimalni kapacitet. Uzevši u obzir činjenicu da je njihov broj vikendom znatno veći, može se zaključiti da se prihvatni kapacitet u sezoni znatno premašuje.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Pag
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 5 i 17
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • Bošana, otok Pag

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 180
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 39
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 23

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 71
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 63
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 83
 • Sidrenje :
 • 117
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 100
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 95
 • Blizina turističke zone :
 • 91
 • Veličina naselja :
 • 89

Dijagram

Uvala Vlašići
0.50.51

Preporuka

 • Preporučuje se očuvanje stanja prirodnog okoliša u skladu s postojećim (posebice nikakve intervencije u krajobraz)