Plaže / Slanica

Opis

Plaža Slanica nalazi se u istoimenoj uvali na otoku Murteru. Uvala je prvenstveno namijenjena kupanju. Bogata je (za mjesne plaže) javnim sadržajima: na plaži su dostupni sanitarni sadržaji (toalet i tuševi), zalogajnice, ležaljke, svlačionice, kao i sportski sadržaji (jet-ski, tobogan biljar, itd.). Prostor za kupanje odijeljen je od prostora rezerviranog za ostale aktivnosti. Plaža je uglavnom čista (ne najviše kakvoće), uz izvrsnu kakvoću mora (2009.).

Na obali se ne predviđa gradnja novih pomorskih građevina, nego samo zadržavanje postojećeg mula (uglavnom za sportske aktivnosti). U uvali nije dopušteno postavljanje bova i sidrenje brodova. Postoji kanalizacijski ispust na udaljenosti oko 1.700 m, bez pročišćivača. Planiran je podmorski ispust duljine 1.300 m s biološkim uređajem za pročišćavanje. Na udaljenosti manjoj od 500 m od plaže nalazi se turistička zona s planiranih 12.000 ležaja, a koji su djelomično izgrađeni. Udaljenost od velikih cesta (državna prometnica) je 1.000 m; u neposrednoj blizini je manja, nerazvrstana prometnica.

Optimalni prihvatni kapacitet kreće se između 23 i 92 kupača (isključivo za plažni dio). Ako se uzme u obzir i hridinasti dio, kapacitet je nešto veći. Tijekom analize u srpnju 2009. godine (radni dan, jutarnji sati) na samom plažnom području bilo je približno 150 ljudi, a u cijeloj uvali 400 ljudi. Uzevši u obzir činjenicu da je broj kupača vikendom i nekoliko puta veći, može se zaključiti da je prihvatni kapacitet znatno prekoračen.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Općina Murter
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 23 i 92
 • Tretman plaže :
 • Uređena plaža
 • Položaj :
 • Murter, otok Murter

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 21
 • Tip plaže :
 • 16
 • Površina :
 • 900
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 43
 • Morska bioraznolikost :
 • 39
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 23

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 73
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 70
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 53
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 47

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 83
 • Sidrenje :
 • 117
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 86

Dijagram

Uvala Vlašići
0.350.73

Preporuka

 • Plaža Slanica je čak i preopterećena velikom količinom rekreacijskih (tobogani, trampulini, itd.) i ugostiteljskih sadržaja na malom prostoru, čime se značajno nagrđuje vizualni doživljaj prostora. Stoga se predlaže njihovo reduciranje i/ili uređenje na način najmanje invazivan za krajolik
 • Od sanitarnih sadržaja, predlaže se uvođenje ekoloških opcija (primjerice Clivus zahodi), kao i sustava uštede vode na tuševima