Plaže / Velika Raduča

Opis

Plaža Velika Raduča, jedna je od dvije najpoznatije plaže u Primoštenu. Od sadržaja na Velikoj Raduči postoje tuševi, toalet (ali samo u sklopu „Diving Academy Curavić“), bar, ležaljke i suncobrani, svlačionice te mogućnost bavljenja brojnim vodenim i kopnenim sportovima. U neposrednoj blizini plaže postoji i uređeno parkiralište. Iako su na plaži postavljene oznake odvajanja kupača od brodova, oni se gotovo uopće ne poštuju, čime se ugrožava sigurnost kupača. Plaža je relativno čista uz izvrsnu kakvoću mora (2009.).

Plaža je pod koncesijom te njome upravlja hotel „Zora“.

Temeljem tekstualnih odredbi Članka 27. Statuta općine Primošten (2001.), plaža je tretirana kao uređena plaža, čime se formalno dopuštaju promjene prirodnih obilježja, pa ju je moguće opremati potrebnom infrastrukturom i sadržajima.

Uz postojeću ugostiteljsko-turističku zonu Raduča (hotel), koja obuhvaća 12,0 ha, kapaciteta 1.000 kreveta, na neposrednom plažnom području planira se i rekreacijska zona „Raduča“ (veličine oko 2,16 ha), tako „da se u cijelosti očuvaju prirodni izgled i vegetacija, te prirodna obala“. Postojeći kanalizacijski ispust (na koji je priključen i hotel) je izvan uvala, pa ne predstavlja direktnu opasnost za zdravlje kupača i za okoliš. Na plaži postoji mogućnost sidrenja.

Prihvatni kapacitet računao se samo za plažni (šljunčani) dio, a nije uzet u obzir dio kupališnog područja koji je hridinasta obala. Prihvatni kapacitet isključivog plažnog područja kreće se od 97 do 388 kupača u isto vrijeme. Ako se uzme u obzir cijeli obalni dio, prihvatni kapacitet je zasigurno veći. Osim toga, kapacitet se može dodatno povećati poboljšanjem/uređenjem sadržaja – i (donekle) čistoće na plaži. Tijekom terenskog istraživanja u srpnju 2009. godine (u popodnevnim satima radnog dana), bilo je približno 400 kupača na plaži (samo plažni dio). Ako uzmemo u obzir činjenicu da tijekom visoke sezone u mjestu (Primošten) boravi od 12.000 - 15.000 gostiju, može se zaključiti da je broj kupača bar nekoliko puta veći, te da svakako prelazi okvire optimalnog prihvatnog kapaciteta.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Hotel Zora
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 97 - 388
 • Tretman plaže :
 • Uređena plaža
 • Položaj :
 • Primošten

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 16
 • Površina :
 • 3000
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 43
 • Morska bioraznolikost :
 • 39
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 23

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 71
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 70
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 59
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 47

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 82
 • Sidrenje :
 • 116
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 87

Dijagram

Uvala Vlašići
0.350.73

Preporuka

 • Na Velikoj Raduči posebnu pozornost treba posvetiti zabrani ulaženja motornih čamaca u područje predviđeno isključivo za kupače
 • Povećanje broja kanti za otpatke, po mogućnosti kanti s pepeljarama ili specijaliziranim kanticama koje imaju isključivu funkciju pepeljara
 • Zbog sigurnosnih se razloga (veliki broj kupača) predlaže postavljanje fiksne sigurnosne opreme (primjerice, konopom pričvršćeni pojas za spašavanje), koja može biti iznimno korisna u slučaju iznenadnih nezgoda u moru