Okvir za upravljanje plažama

Upravljanje plažama, kao važnim dijelovima obalnih područja, treba biti sagledano i uključeno u šire programe upravljanja obalnim područjima. Kao jedan od takvih procesa upravljanja kojim se postiže održivi razvoj obale je Integralno upravljanje obalnim područjima (IUOP).

„Integralno upravljanje obalnim područjem označava dinamički proces održivog upravljanja i korištenja obalnih područja, uzimajući istovremeno u obzir krhkost obalnih ekosustava i krajobraza, raznolikost aktivnosti i korištenja, njihovo međusobno djelovanje, pomorsku usmjerenost pojedinih aktivnosti i korištenja i njihov utjecaj na pomorske i kopnene dijelove.“ (Protokol o IUOP; čl.2 (f))

Temeljni cilj upravljanja plažama treba biti uspostavljanje optimalne ravnoteže između očuvanja prirodnih vrijednosti plaža i osiguranja održivog korištenja njihovih razvojnih (rekreativnih) potencijala. S tim u vezi, nužno je:

  • određivanje tipova plaža;
  • jasno definiranje plažnih područja na kojima će korištenje biti svedeno na najmanju moguću mjeru, u korist očuvanja njihovih prirodnih vrijednosti, kao i područja na kojima će se najveći napor posvetiti unaprijeđenju rekreativnih kapaciteta plaže;
  • poticati/razvijati održiva rješenja uređenja i pružanja usluga na plažama;
  • olakšati institucionalno upravljanje plažnim područjima, osobito zaštićenim dijelovima prirode;
  • uspostaviti sustav praćenja stupnja očuvanja prirodnih vrijednosti kao i kvalitete razine usluga koja se osigurava na plažnim područjima (kroz postojeće institucije za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i sl. te kroz program izdavanja koncesija);
  • podizati razinu informiranosti korisnika i upravitelja plažnih područja o važnosti održivog upravljanja ovim vrijednim resursom;
  • poticati sudjelovanje javnosti u programima upravljanja plažama.

Program prioritetnih akcija       Program prioritetnih akcija