KONTAKT

Projekt COAST razvijen je uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te drugim nadležnim ministarstvima, 4 dalmatinske županije te brojnim lokalnim udrugama, tvrtkama i pojedincima, a provodi se uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF).

Područje projekta COAST je obalno područje četiri dalmatinske županije: Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske.

Osnovni cilj projekta je sustavno i kontinuirano utjecati na aktivnosti i prakse gospodarstva u turizmu, poljoprivredi, ribarstvu i marikulturi te unutar bankarskog sektora s ciljem promicanja održivog razvoja sukladnog s očuvanjem okoliša.

Svoje prijedloge i pitanja možete uputiti projektnom timu na slijedeću adresu:

Kraj Sv.Ivana 11
HR-21000 Split
Tel: +385 21 340480
http://www.undp.hr/coast

Snježana Mihinica, Suradnica na projektu

Snjezana.mihinica@undp.org

Program prioritetnih akcija (PPA) kojeg provodi Centar za regionalne aktivnosti (CRA) iz Splita, sastavni je dio Mediteranskog akcijskog plana (MAP) Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP).

CRA/PPA je akcijski orijentirana organizacija, čiji je glavni cilj provedba praktičnih aktivnosti koje daju neposredne rezultate i pridonose zaštiti i unapređenju mediteranskog okoliša, te jačaju nacionalne i lokalne kapacitete za integralno upravljanje obalnim područjima.

Usvajanje Protokola o integralnog upravljanju obalnim područjima (IUOP) Sredozemlja 2008. godine formaliziralo je ulogu Centra u smislu pružanja tehničke pomoći za primjenu Protokola na Sredozemlju.

Za više informacija o CRA/PPA, obratite se na adresu:

Kraj Sv.Ivana 11
HR-21000 Split
Tel: +385 21 340470
http://pap-thecoastcentre.org

Marina Marković, Voditeljica programa

Marina.markovic@ppa.t-com.hr