Plaže / Mala Raduča

Opis

Uz Veliku Raduču, plaža Mala Raduča jedna je od dvije najpoznatije plaže u Primoštenu. Od svih navedenih plaža, Mala Raduča ima najniže prirodne vrijednosti (uz kopnenu i morsku biotu, čak ni krajobrazne vrijednosti nisu visoke), ali i najniži rekreacijski potencijal. Rezultat može dijelom biti posljedica činjenice da na samoj plaži nema značajnijih sadržaja, nego su oni uglavnom koncentrirani na plaži Velika Raduča.

Na plaži gotovo da ni nema sadržaja (osim bara i trampolina) – doduše, gosti plaže mogu koristiti sadržaje s druge plaže (Velika Raduča). Postavljene su oznake odvajanja kupača od brodova. Plaža je relativno čista; kakvoća mora je vrlo dobra (2009.).

Temeljem tekstualnih odredbi Članka 27. Statuta općine Primošten (2001.), plaža je tretirana kao uređena plaža, čime se formalno dopuštaju promjene prirodnih obilježja, pa je plažu moguće opremati potrebnom infrastrukturom i sadržajima.

Uz postojeću ugostiteljsko-turističku zonu Raduča (hotel), koja obuhvaća 12,0 ha, kapaciteta 1.000 kreveta, u neposrednoj blizini plaža planira se i rekreacijska zona „Raduča“ (veličine oko 2,16 ha), tako „da se u cijelosti očuvaju prirodni izgled i vegetacija, te prirodna obala“. Postojeći kanalizacijski ispust je izvan uvala, pa ne predstavlja direktnu opasnost za zdravlje kupača i za okoliš. Na području Male Raduče, desetak kuća ima septičke jame čiji sadržaj možda ispuštaju u more. Postoji mogućnost da jedan dio kanalizacijskih ispusta iz Biloga, Teploga i Boka utječe na kakvoću mora u predjelu Raduča. Na plaži postoji mogućnost sidrenja.

Prihvatni kapacitet za plažu računao se samo za plažni (šljunčani) dio, a nije uzet u obzir dio kupališnog područja koji je hridinasta obala. Prihvatni kapacitet isključivog plažnog područja kreće se od 96 do 382 kupača u isto vrijeme. Ako se uzme u obzir cijeli obalni dio, prihvatni kapacitet je zasigurno veći. Osim toga, kapacitet se može dodatno povećati poboljšanjem/uređenjem sadržaja – i (donekle) čistoće na plaži. Tijekom terenskog istraživanja u srpnju 2009. godine (u popodnevnim satima radnog dana), bilo je približno 400 kupača na plaži (samo plažni dio). Ako uzmemo u obzir činjenicu da tijekom visoke sezone u mjestu (Primošten) boravi od 12.000 - 15.000 gostiju, može se zaključiti da je broj kupača bar nekoliko puta veći, te da svakako prelazi okvire optimalnog prihvatnog kapaciteta.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Općina Primošten
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 96 i 382
 • Tretman plaže :
 • Uređena plaža
 • Položaj :
 • Primošten

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 16
 • Površina :
 • 3450
 • Prosječna širina :
 • 11
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 42
 • Morska bioraznolikost :
 • 39
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 23

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 128
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 129
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 53
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 50

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 82
 • Sidrenje :
 • 116
 • Neposredna blizina luka :
 • 110
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 87

Dijagram

Uvala Vlašići
0.250.69

Preporuka

 • Na Maloj Raduči gotovo i nema sadržaja, pa se predlaže uvođenje osnovnih sanitarnih sadržaja (tuševa i toaleta), po mogućnosti ekološki osjetljivih
 • Povećanje broja kanti za otpatke, po mogućnosti kanti s pepeljarama ili specijaliziranim kanticama koje imaju isključivu funkciju pepeljara
 • Zbog sigurnosnih se razloga (veliki broj kupača) predlaže postavljanje fiksne sigurnosne opreme (primjerice, konopom pričvršćeni pojas za spašavanje), koja može biti iznimno korisna u slučaju iznenadnih nezgoda u moru