Plaže / Zlatni Rat

Opis

Zlatni rat je vjerojatno najpoznatija plaža na Jadranu, smještena u Bolu, na južnoj obali otoka Brača. Poznata je po svom prirodnom, jedinstvenom fenomenu, rtu (rat) građenom od šljunka kojeg su bujice donijele s Vidove gore. Rt ima izgled jezika duboko isturenog u more (oko 400 m). Vrh mu stalno mijenja oblik, ovisno o morskim strujama. Zbog svojih krajobraznih vrijednosti, 1965. godine je cijelo područje Pakline do rta Borak i ceste za Murvicu (uključujući plažu Zlatni rât) proglašeno zaštićenim kao geomorfološki spomenik prirode. Plaža je uvrštena i u ekološku mrežu.

Za razliku od ostalih plaža iz ove kategorije (plaže predviđene za rekreaciju), Zlatni rât ima najveće prirodne vrijednosti te je on, temeljem funkcionalne analize, gotovo u kategoriji izražene konfliktne zone.

Plaža ima sve vrste sadržaja: sigurnosne (spasioci, odvojene kupališne zone); sanitarne (tuševi i toaleti), koji su pažljivim planiranjem smješteni u pozadinski dio plaže da bi zadovoljili higijenske standarde i što manje utjecali na izgled plažnog prostora; rekreacijske (brojni vodeni sportovi – koji su zbog koncesijskih i drugih razloga izmješteni s centralnog plažnog prostora u bočna plažna područja, ali uz osiguranu komunikaciju s centralnim dijelom; igrališta za djecu, itd.); ugostiteljske (restoran, kafići itd.) i ostale (suncobrani, ležaljke, svlačionice, kante za otpatke, itd.). Plažni dio (izvan šumovitog dijela) je besprijekorno čist; međutim, u pozadinskom dijelu (u hladovini) zatečeno je nešto manjih komada smeća. Kakvoća mora je izvrsna (2009.).

Temeljem prostornog plana, plaža spada u zonu sportsko-rekreacijske namjene. U neposrednoj blizini plaže (manje od 500 m udaljenosti) su i dvije zone izdvojene namjene: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel); zona sportsko-rekreacijske namjene (teniski centar), kao i županijska cesta. Na udaljenosti od 1.000 m od obale postoji ispust s pročišćivačem. U uvali ima i nešto sidrenja.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grabov rat
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 1007 i 4034
 • Tretman plaže :
 • Športsko – rekreacijska namjena, R6 - plaža
 • Položaj :
 • Bol, otok Brač

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 15
 • Površina :
 • 28500
 • Prosječna širina :
 • 11
 • Dužina :
 • 8
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 30
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 71
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 46

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 82
 • Sidrenje :
 • 116
 • Neposredna blizina luka :
 • 112
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.60.87

Preporuka

 • Poboljšano čišćenje plaže
 • Ograničavanje broja kupača u skladu s prihvatnim kapacitetom plaže (mogući instrumenti mogu uključivati ili naplaćivanje ulaznica ili instrument obveznog korištenja unaprijed postavljenih ležaljki). Međutim, takav pristup traži provođenje sustavnog informiranja javnosti da bi se osiguralo njihovo sudjelovanje i podrška.