Plaže / Oključina

Opis

Oključ(i)na je ruralna, šljunčana plaža na sjevernoj strani otoka. Iako načelno postoji kolni put kojim se može doći do plaže, ona je iznimno teško dostupna tako da može biti smatrana gotovo udaljenom plažom. Plaža ima relativno značajne florističke i krajobrazne vrijednosti. Od ciljnih (morskih) Natura staništa mogu se izdvojiti naselja Posidonia oceanica i pješčana dna. Kao i ostale plaže na Visu, dio je ekološke mreže.

Plaža nije popularno kupalište, međutim prostornim planom je određena kao sidrište. Upravo zbog bogatstva naselja morskih cvjetnica, važno je da se uspostave uređena sidrišta (plutače) kako bi se izbjeglo uništavanje dna. Oključ(i)na nema nikakvih sadržaja i ima značajan problem s količinom smeća na plaži. More je najviše kakvoće.

Prostornim planom Grada Visa (2010), Oključ(i)na nije određena kao plaža. Nema nikakvih prostornih prijetnji okolišu.

Prihvatni kapacitet plaže kreće se od 4 do 14 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Komiža
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 4 i 14
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • Sjeverna strana otoka Visa

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 300
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 129
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 101
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 91
 • Veličina naselja :
 • 89

Dijagram

Uvala Vlašići
0.670.47

Preporuka

 • Postavljanje plutača kako bi se smanjio pritisak od sidrenja
 • Organizirano sakupljanje smeća s identifikacijom izvora onečišćenja