Plaže / Porat

Opis

Porat je najpoznatija plaža na otoku Biševu. Smještena na jugozapadnom dijelu otoka, nalazi se u neposrednoj blizini plaže Salbunara. U biološkom je smislu (kopnena biota) manje značajna od Salbunare, jer je donekle artificirana uslijed intenzivne upotrebe. Od morskih Natura staništa, treba izdvojiti naselja posidonije, grebene, morske špilje te pješčana dna. Krajobrazno, plaža je zanimljiva koliko i Salbunara.

Uz plažu postoji nekoliko ugostiteljskih objekata (restoran/bar), toalet, ležaljke i kante za otpatke. Plaža je uglavnom čista, uz visoku kakvoću mora.

Kao i Salbunara, planom plaža nije određena kao uređena plaža. Nema nikakvih (službenih) ispusta, ali može se pretpostaviti da se dio septičkih jama u okolici prazni u more. Prostornim je planom plaža određena kao sidrište. Ljeti u njoj zna biti usidreno i do 30 jedrilica i brodova, koje se uglavnom ne zadržavaju dugo jer uvala nije pogodna za mnoge vjetrove. Zbog svojih prirodnih vrijednosti, akvatorij otoka Biševa predložen je za zaštitu kao poseban ihtiološki rezervat. Uvrštena je i u ekološku mrežu.

Prihvatni kapacitet plaže kreće se od svega 9 do 35 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Općina Komiža
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 17 i 62
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • Otok Biševo

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 1275
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 5
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 47

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 105
 • Ceste :
 • 131
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 130

Dijagram

Uvala Vlašići
0.730.59

Preporuka

 • Ograničiti i kontrolirati sidrenje uz postavljanje plutača unutar prihvatnog kapaciteta uvale
 • Ne preporučuje se razvijanje dodatnih sadržaja na plažama