Plaže / Šunj

Opis

Šunj je pješčana plaža na južnoj strani otoka Lopuda, jedna od rijetkih gdje još uvijek postoji stanište embionskih obalnih sipina. Značajnih kopnenih biljaka nema. Krajobrazne vrijednosti plaže su jako visoke. Plaža je najznačajnija zbog vrijednih morskih staništa. Od Natura ciljnih (morskih) staništa treba izdvojiti pješčana dna, pličine, grebene i morske špilje. Nažalost, uslijed vrlo intezivnog sidrenja, naselja posidonije su gotovo u potpunosti uništena. Temeljem Zakona o zaštiti prirode (2005.), cijelo područje Elafitskih otoka predloženo je za zaštitu u kategoriji parka prirode. Osim toga, cijelo područje Elafita uvršteno je u ekološku mrežu.

Plaža je iznimno popularna za kupače. Iako spada u kategoriju udaljenih plaža, ipak ima sljedeće sadržaje (što nije uobičajeno za ovakav tip plaže): restorani (s toaletom), ležaljke i suncobrani, pedaline i kajaci, te svlačionice. Postoje oznake odvajanja plažnog (morskog) dijela za kupače i čamce. Plaža je iznimno čista, s izvrsnom kakvoćom mora.

Prostornim je planom plaža svrstana u kategoriju uređenih plaža. Osim velikog pritiska od sidrenja u uvali (plaža je označena kao morska luka otvorena za javni promet lokalnog značenja, luka nautičkog turizma i sporta lučica), u blizini plaže planirana su dva turistička naselja, ukupne površine 11 ha te 800 ležaja. S južne strane otoka planiran je i podmorski ispust.

Optimalni prihvatni kapacitet plaža kreće se između 61 i 228 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Dubrovnik
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 61 i 228
 • Tretman plaže :
 • Uređena plaža
 • Položaj :
 • otok Lopud

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 4420
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 6
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 71
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 63
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 84
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 105
 • Ceste :
 • 131
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 91
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.630.57

Preporuka

 • Kontrolirati i ograničiti sidrenje postavljanjem plutača (u skladu s prihvatnim kapacitetom uvale)
 • Koliko je to moguće, ograničiti čišćenje naplavina halofita i tijekom sezone (bar na nekim dijelovima), a svakako ne čistiti izvan sezone jer naplavine sprečavaju eroziju
 • Uklonjene naplavine treba reciklirati i/ili adekvatno deponirati