Plaže / Prapratna

Opis

Prapratna je plaža u istoimenoj uvali na poluotoku Pelješcu. Od pješčane plaže s nekada dobro razvijenom psamofitskom vegetacijom, zadržali su se samo ostaci vegetacije obalnih pijesaka. Od vrsta koje pripadaju toj vegetaciji (Ammophiletea), nalazimo samo vrste Calystegia soldanella i Eryngium maritimum, te Cakile maritima (Cakiletea Maritimae). Abundancija vrste Calystegia soldanella na toj pješčanoj obali manja je od 20 jedinki, a vrste Eryngium maritimum manja od 10. Temeljem podataka o ekološkoj mreži, može se ustvrditi da u uvali ima naselja Posidonia oceanica. Plaža je zaštićena kao značajan krajobraz, ali zbog gubitka prirodnih vrijednosti temeljem kojih je stekla status zaštite, Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije predloženo je ukidanje zaštite.

U neposrednoj blizini plaže nalazi se kamp kapaciteta 1.200 ležaja. Od sadržaja, na plaži postoje ležaljke, pedaline, kajaci, bar, kante za otpatke. Gostima bara na raspolaganju je i toalet, a tuševi se nalaze u sklopu kampa. Plaža nije dobro održavana (ima dosta smeća na plaži). U uvali ima sidrenja, a u relativnoj blizini nalazi se i trajektno pristanište. U uvali je i ispust kanalizacijskog sustava Neum - Prapratna. Jedna od većih prijetnji prirodnoj vegetaciji i plaži kao staništu (ali i kao faktor prijetnji sigurnosti kupača) je „otvorenost“ plaže za prolaz automobila.

Optimalni prihvatni kapacitet kreće se između 58 i 233 kupača. Tijekom analize u srpnju 2009. godine (radni dan, jutarnji sati) na samom plažnom području bilo je približno 100 ljudi. Uzevši u obzir činjenicu da je broj kupača vikendom i nekoliko puta veći, može se zaključiti da je prihvatni kapacitet prekoračen.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Javna ustanova DNŽ
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 58 i 233
 • Tretman plaže :
 • Kupališna zona (R6)
 • Položaj :
 • Prapratno, Pelješac

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 16
 • Površina :
 • 2500
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 5
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 43
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 31
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 71
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 69
 • Sanitarni sadržaji :
 • 66
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 125
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 110
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 103
 • Ceste :
 • 100
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 90
 • Veličina naselja :
 • 130

Dijagram

Uvala Vlašići
0.380.69

Preporuka

 • Kako na plaži postoji mogućnost prelaska automobila preko same plaže, predlaže se izmještanje prolaza za automobile s plaže, koje treba napraviti u suradnji s kampom u uvali. Povezanost kuća na zapadnom dijelu uvale treba se riještiti bez prelaska motornih vozila plažom – kako u sezoni, tako i izvan nje
 • Obvezno korištenje nekih sadržaja (npr. fiksno postavljenih ležaljki)
 • Povećanje sanitarnih uvjeta plaže; po mogućnosti uvođenjem ekoloških opcija (primjerice Clivus zahodi), kao i sustava uštede vode na tuševima
 • Povećanje broja kanti za otpatke, po mogućnosti kanti s pepeljarama ili specijaliziranim kanticama koje imaju isključivu funkciju pepeljara