Plaže / Ždrijac

Opis

Ninska laguna, koja uključuje Kraljičinu plažu i Ždrijac, je područje iznimne biološke raznolikosti. Na širem području lagune nalaze se stjenovite obale i kamenjarski travnjaci, pjeskovite morske obale, staništa mediteranske i termoatlanske vegetacije halofitnih grmova (Sarcocornetea fruticosi), muljevite i pješčane pličine, pješčana dna i naselja posidonije, što su staništa koja su ugrožena ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. Osim toga, laguna je važna za veliki broj ugroženih i endemičnih vrsta ptica.

Funkcionalnom analizom, područje Kraljičine plaže prepoznato je kao područje nešto značajnije vrijednosti kopnene biote, uglavnom zbog pokrovnosti ciljnih (Natura 2000) kopnenih staništa. Plaža je uvrštena i u ekološku mrežu. Plaže Ninske lagune pod velikim su pritiskom od strane kupača i turista.

Na plažama ima određeni broj sadržaja, ali ipak nešto manji nego što se to očekuje na urbanim plažama. Nešto veći broj sadržaja može se naći na Kraljičinoj plaži – toaleti (kemijski i fiksni, iznimno loše kvalitete), loše održavani tuševi, barovi/zalogajnice, ležaljke i suncobrani (samo na manjem dijelu plaže), svlačionice, škola kitesurfinga, kajaci, igralište za odbojku te trampolin. Iza plažnog područja nalazi se parkiralište. Kakvoća mora je izvrsna, kao i čistoća plažnog (kopnenog) dijela.

Prostornim planom Grada Nina (2008.), plaže ninske lagune nisu određene kao plažno područje (prirodna ni uređena). Iako plaže nemaju službeni status zaštite (u jednoj od 8 kategorija zaštićenih područja), Prostornim su planom prepoznate kao osobito vrijedan prirodni krajobraz i područje vrijedno zbog ljekovitog blata, te su kao takve stavljene pod posebnu zaštitu. Iako su zaštićene temeljem Prostornog plana, u njihovoj neposrednoj blizini (manje od 500 m udaljenosti) planirano je turističko naselje i rekreacijska zona. Jedna od većih opasnosti za prirodnu vrijednost područja je i otvorenost Kraljičine plaže za prolaz motornih vozila. Ipak, prema dostupnim informacijama, takva aktivnost je zabranjena tijekom ljetne sezone 2010.

Prihvatni kapacitet za Šdrijac je 437 - 1.746 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Nin
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 437 - 1.746
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • Nin

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 15
 • Površina :
 • 24000
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 8
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 37
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 71
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 70
 • Sanitarni sadržaji :
 • 64
 • čistoća :
 • 59
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 82
 • Sidrenje :
 • 117
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 99
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 95
 • Blizina turističke zone :
 • 91
 • Veličina naselja :
 • 87

Dijagram

Uvala Vlašići
0.770.71

Preporuka

Određivanje ciljnih zona plaža (zone temeljne zaštite, zone intenzivnog korištenja, zone utjecaja) na kojima se imaju odrediti načini korištenja prostora.

Provođenje aktivnosti informiranja i osvješćivanja javnosti (korisnika prostora) o prirodnim vrijednostima lagune. Te aktivnosti mogu uključivati (ali nisu ograničene na):

 • postavljanje informativnih tabli s ciljnim staništima i vrstama koje se mogu naći na području, uključujući njihove najvažnije karakteristike, razdoblja pojavljivanja i preporučene mjere za njihovo očuvanje;
 • izradu atraktivnih informativnih brošura kojima se korisnike upoznaje s ključnim vrstama i staništima, te kojima se navodi plažni red i mjere očuvanja prirode;
 • radionice sa zainteresiranim lokalnim stanovništvom o prirodnim vrijednostima područja i mogućnostima njihovog održivog korištenja;
 • uvođenje službe rangera (nadzornika; čuvara prirode), po mogućnosti mladih stručnjaka i/ili studenata biologije, čija bi zadaća bila informiranje korisnika plaža o prirodnim vrijednostima i praćenje stanja očuvanosti i provođenja ključnih odredbi zoniranja