Plaže / Karin Donji

Opis

Plaža Karin Donji, nalazi se na obali Karinskog mora, a administrativno pripada Gradu Benkovcu (koji njome i upravlja). Iako nema značajnijih kopnenih (ciljnih, plažnih) staništa, postoje indikacije da se na tom području pojavljuje vidra. Od morskih staništa treba istaknuti pješčana dna te estuarij (rijeka Karišnica).

Dolina Karišnice, kao vrijedna prirodna i prostorna cjelina, Prostornim planom Općine Benkovac definira se kao značajni krajobraz (sukladno Zakonu o zaštiti prirode), s namjerom postizanja statusa zaštićenog krajolika. U tom je smislu trenutačno u statusu preventivne zaštite. Osim toga, područje Karinskog i Novigradskog mora uvršteno je u ekološku mrežu.

Na ovoj mjesnoj plaži je relativno malo sadržaja : kemijski toalet, tri caffe-bara, dva tuša, prodavaonica, te igrališta za odbojku na pijesku, košarku i stolni tenis (u stražnjem dijelu plaže). U pozadini plaže nalazi se relativno veliko parkiralište. Nema sigurnosnih oznaka kojima se odvajaju kupači od motornih čamaca. Uvidom na terenu (rujan 2009.), utvrđeno je da ima dosta smeća na plaži. More je dobre kakvoće (2009.). Planom je ciljno područje određeno kao uređena plaža. Kao zonu izdvojene namjene, u neposrednoj blizini plaže (manje od 500 metara) treba izdvojiti turističku zonu površine 10,00 ha i maksimalnog kapaciteta do 500 ležaja. U blizini plaže postoji mogućnost priveza manjih plovila za potrebe lokalnog stanovništva. Treba napomenuti kako ušće rječice Karišnice u Karinsko more već dugo vremena nije čišćeno (oko 20 godina), što je prouzročilo velike nanose pijeska i mulja u more, tako da je more na tom dijelu gotovo „nestalo”. Smanjena dubina mora je poseban problem za isplovljavanje čamaca lokalnog stanovništva koji se tu nalaze na vezu, kao i za upravljanje cjelokupnim područjem. Stoga upravljanje plažom Karin Donji treba osigurati suradnju i aktivno uključivanje institucija odgovornih za upravljanje vodnim resursima, kao i za upravljanje samom plažom. Sidrenje u akvatoriju Karinskog mora nije dozvoljeno.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Benkovac
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 62 i 247
 • Tretman plaže :
 • Uređena plaža
 • Položaj :
 • Karin Donji

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 16
 • Površina :
 • 4800
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 7
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 39
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 37
 • Zaštićeno područje :
 • 31
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 71
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 69
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 53
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 50

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 82
 • Sidrenje :
 • 117
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 103
 • Ceste :
 • 100
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 91
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.620.57

Preporuka

 • Posvetiti dodatnu pozornost čišćenju,
 • Postavljanje ekoloških toaleta, nekih sigurnosnih elemenata (zoniranje kupališnog područja), svlačionica te štednih tuševa